Min historia & bakgrund

Det var sommaren 1995 och jag började jobba på flygbolag. Hade hittat min passion i livet; att jobba inom resebranschen med teknik och uppbyggande av en flygbokning och att lösa de mest komplicerade resvägarna till jordens alla hörn. Att jag hittat rätt var ingen tvekan, efter kort tid utbildade jag nya kollegor och jag grundade mitt egna företag Wallonix Consult 1999 för att undervisa både resebyråanställda och flygbolagspersonal. Åren gick och jag jobbade på både flygbolag och resebyråer parallellt med mitt eget företag. Under åren 2005-2006 hade jag en upplevelsebutik tillsammans med min mamma i Kristianstad. Här såldes resor, kartor, böcker, dofter och smaker från hela världen.

Gingko biloba

urkraft & skydd från naturen

Ginkgo biloba kallas också för kinesiskt tempelträd och är världens äldsta trädart. Ginkgo biloba har sitt ursprung i Kina, där det har haft och fortfarande har en mycket viktig roll i den kinesiska medicinen och det är även en viktig del av kulturen och den andliga tron. Traditionellt sett har man använt trädets frukt för att behandla en rad olika åkommor, bla astma.  

Bilobalider är nästefter ginkgolid A det mest aktiva ämnet i ginkgo biloba. Ämnena är lika varandra i sin struktur och har visat tecken på att besitta antiinflammatoriska egenskaper. Dessutom har man sett att bilobaliderna verkar kunna ha en nervskyddande effekt hos djur som drabbats av stroke eller Alzheimer's sjukdom. 

Flavonoider är en grupp av antioxidanter, ämnen som kan bidra till att skydda kroppens celler från oxidativ stress. Flavonoider som finns i ginkgo biloba kan påverka signalvägar involverade i hjärnfunktion, kognition och cellöverlevnad. En flavonoid vid namn quercetin har visats ha speciellt intressanta effekter på personer med högt blodtryck. 

Efter drygt 25 år i resebranschen påbörjade jag en 2-årig yrkeshögskoleutbildning till Medicinsk Massageterapeut i september 2021. Under utbildningens gång blev jag certifierad massör, diplomerad terapeut i Lotorpsmetoden, licensierad personlig tränare och instruktör i Hjärt-lungräddning vuxen.

I maj 2023 tog jag examen som Medicinsk Massageterapeut. Förutom detta har jag grunder i zonterapi, energimedicin som omfattar traditionell kinesisk medicin, koppning och NADA öronakupunktur. Under hösten 2023 blev jag diplomerad lymfmassör.  

Att navigera kroppen


Som medicinsk massageterapeut hjälper jag dig att navigera din kropp. Likt en kompass finns jag här för dig att använda olika verktyg och hitta just den väg och riktning som fungerar bäst för dig och din kropp. Med min bakgrund inom flyg och resor har jag lärt känna olika kulturer och detta ligger till grund för mina metoder inom massage och kroppshälsa. Jag använder olika tekniker i en behandling så att det blir en holistisk behandling. Det blir en "fusion" massage som jag utvecklar hela tiden och anpassar efter dig och din kropp där jag blandar olika tekniker från världens olika hörn - därav namnet kompassmassage.

Vänder mig till dig


Det finns en bred målgrupp för massage eftersom varje behandling är individ-anpassad. Några av de mest förekommande målgrupperna är kontorsarbetare, vårdpersonal, elitidrottare och seniorer. Den målgrupp som jag riktar mig allra mest till är de som har en funktionsvariation eller de som har långvarig smärta där beröring och avslappning ger utrymme för personen att få vara i nuet.

Kvalitetsförsäkran


Jag är Certifierad Medicinsk Massageterapeut av Bransch-organisationen Medicinsk Massageterapi (BMM) samt Certifierad Massör av Branschrådet Svensk Massage (BSM) vilket är ett bevis på att jag har genomgått en seriös och kvalitetssäkrad yrkesutbildning samt att jag förbinder mig att iaktta branschens etiska regler och att alltid ha fullgod patient- och ansvarsförsäkring vid massagearbete.


Jag är medlem i YrkesMassörernas Förbund (YMF) och innehar patientförsäkring.


Jag är FRISK-licensierad personlig tränare vilket bevisar att jag har gedigna kunskaper och den kompetens som motsvarar de krav som Almega Friskvårdsföretag bedömer att en personlig tränare ska besitta för att på ett effektivt och säkert sätt kunna hjälpa människor med träning, fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil. 


Mitt företag Wallonix Consult grundades i april 1999 och i januari 2023 registrerades Nattis Massage & Kroppshälsa som särskilt företagsnamn. Jag innehar F-skattesedel.